Segons les dades de l'Organisme Mundial de la Salut (OMS), cada any a Europa es produeixen de l'ordre de 400.000 casos de parada cardíaca, a Espanya 37.000. Davant aquestes situacions, l'inici precoç de la reanimació cardiopulmonar (conjunt de mesures destinades a aportar oxigen de forma provisional als teixits i fonamentalment al cervell) i la ràpida desfibril·lació (entre 1 i 10 minuts) mitjançant un desfibril·lador, milloren l'índex de supervivència en més d'un 70%.

Què és la mort sobtada?

La mort sobtada és una mort sense cap símptoma previ, la persona pot estar realitzant qualsevol activitat i de sobte el cor pateix una arítmia maligna, la víctima perd el coneixement, cau a terra i deixa de respirar. Gairebé sempre, minuts abans de produir-se la parada cardíaca, el ritme elèctric del cor s'altera produint-se la fibril·lació ventricular.

Què és un desfibril·lador?


Un DEA (desfibril·lador extern automatitzat), és un dispositiu generador de corrent, extremadament senzill d'utilitzar, que d'una forma molt segura i eficaç pot realitzar, quan cal, una descàrrega elèctrica controlada sobre el cor per revertir una arítmia cardíaca maligna, situació de mort imminent i en la qual el DEA és l'únic tractament efectiu, sempre que s'apliqui la descàrrega en un marge de temps inferior als 10 minuts.

Un DEA Defibtech en el lloc de treball, el club esportiu, l'escola, el centre comercial i en molts altres emplaçaments pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

Tècnicament, quins han de ser els paràmetres de qualitat d'un desfibril·lador?


Disseny: Amb nansa, fàcil d'utilitzar i transportar, sense tapes de plàstic, ni carcasses que dificultin una ràpida accessibilitat als seus elements (elèctrodes, botons de posada en marxa i de descàrrega). L'ideal és que els elèctrodes estiguin ja connectats a l'equip per no perdre temps.

Resistència, s'ha de pensar que la seva utilització pot donar-se en entorns diferents i per tant, l'equip hauria de tolerar les conseqüències de la humitat, la temperatura, la pols, així com la resistència a cops i impactes.

Nombre de descàrregues que pot realitzar, temps de monitoratge i durada de la bateria.

Anàlisi del ritme. Un cop col·locats els elèctrodes i posada en marxa del desfibril·lador, aquest hauria de realitzar l'anàlisi de la situació en el menor espai de temps i estar preparat per poder donar una descàrrega.

Temps de càrrega. És convenient que sigui el menor possible.

Característiques dels equips DEA Defibtech

Elèctrodes connectats a l'equip per a una ràpida utilització.
  • Dimensions i pes reduïts.
  • Carcassa estanca i amb cantoneres de goma per resistir cops i impactes.
  • Descàrrega de dades internes.
  • Excel·lent qualitat de so, amb missatges de veu nítids i clars.
  • Ràpida descàrrega.
  • Lleugers, compactes i de disseny extremadament resistent.
  • Suport auditiu per a la realització d'una RCP de qualitat (metrònom incorporat)
  • Bateria específica per al manteniment i autodiagnòstic, salvaguardant la bateria principal per a la desfibril·lació.
  • Revisió automàtica permanent dels sistemes principals del desfibril·lador amb alarma acústica i visual d'error.
  • De molt fàcil manipulació

DEA s Defibtech - Lifeline

Facilitat d'ús
Robust i durador
Fàcil manteniment

Oferim la millor selecció per salvar una vida