Formació DEA

FIES Excellence SL, som entitat reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la formació en suport vital bàsic i Manipulació de desfibril·ladors externs automàtics, aixi com tambié centre col·laborador del Consell Català de Ressuscitació (CCR).

  • Curs de formació inicial en suport vital bàsic - DEA
Formació homologada inicial (segons a els continguts recollits en el Decret 151-2012) del personal que és designi amb un nombre de 8 alumnes per curs.
  • Curs de reciclatge de la formació en suport vital bàsic - DEA
Reciclatge dels coneixements apresos a la formació homologada inicial (segons a els continguts recollits en el Decret 151-2012) del personal que és designi amb un nombre de 8 alumnes per curs.


Possibilitat de realitzar la gestió de la formació bonificada (Tripartita)