FIES Excellence, S.L disposa d'un departament tècnic, responsable de mantenir la seva gestió segons indiquin l as normes europees i internacionals. En aquest apartat els informem de les principals normatives relacionades amb la venda de material d'Emergències, Prevenció i Seguretat.

Normatives