L'estructura formativa

està integrada fonamentalment en dues àreesEMERGÈNCIES SANITÀRIES

Activitats formatives en relació a les primeres actuacions sanitàries que s'han de fer davant d'un accident o quadre mèdic d'aparició sobtada. Suport vital bàsic i DEA. Emergències infantils. Primeres intervencions sanitàries en l'àmbit industrial. Els programes docents i d'instrucció que s'elaboren, recullen les diferents situacions en què les una acció ràpida i apropiada poden jugar un paper vital en el pronòstic i evolució de l'afectat.

 • Suport Vital Bàsic. Manipulació de desfibril·ladors externs.
 • Emergències sanitàries i primers auxilis. Abordatge i maniobres inicials
 • Emergències infantils. Actuacions a realitzar en els primers moments
 • Accident a medi aquàtic. Abordatge i primeres maniobres.
 • Altres ...PREVENCIÓ I SEGURETAT

Formació en prevenció de riscos laborals, treballs en alçada i verticals, espais confinats, riscos elèctrics, riscos i extinció d'incendis, treballs en torres elèctriques, aerogeneradors i qualsevol temàtica relacionada amb la prevenció, així com també, assessorament i dissenys de plans d'emergència i la seva implantació. Elaboració i execució de programes relacionats amb l'actuació general i concreta en seguretat davant d'una situació d'emergència en l'àmbit laboral, esportiu o d'oci.

 • Prevenció de riscos en l'entorn laboral
 • Riscos i extinció d'un incendi.
 • Equips de protecció respiratòria (obert i tancat)
 • Capacitació per a treballs verticals i en alçada. Nivell I, II
 • Rescat i Salvament per a primers actuants.
 • Altres ...
 • Seguretat en espais confinats
 • socorrisme aquàtic
 • Brigades de rescat de mines i professionals
 • Treballs en torres elèctriques
 • Curs d'egresión i utilització HEED per tripulació d'helicòpter
 • Altres ...

Pregunti'ns sobre ...

FORMACIÓ BONIFICADA

El 10 de setembre de 2015, es públic al BOE la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
Som entitat organitzadora acreditada a la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació. Les empreses disposen d'un ajut econòmic que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social. Desenvolupem tots els tràmits de la bonificació de la formació.