POLÍTICA DE QUALITAT

Missió i Visió

 

- Missió:

La missió de FIES EXCELLENCE, SL és dur a terme la nostra activitat docent i de comercialització de material d'emergències i seguretat, i de manteniment millorant contínuament la qualitat, i situant-nos un pas per davant de les expectatives dels clients.

 

- Visió:

El futur de la nostra empresa estarà assegurat a través del compromís de qualitat amb els nostres serveis prestats i l'enfocament de servei als nostres clients.

 

 

Compromisos i valors estratègics

  L'afany per satisfer el client serà el punt de mira de tot el que fem.

Formar als nostres alumnes de manera que adquireixin coneixements i habilitats, que els permetin afrontar les seves funcions de forma eficaç i responsable.

Mantenir sempre amb el client una comunicació fluïda per atendre les seves necessitats, requisits i expectatives.

El futur de la nostra organització estarà determinat per la qualitat de la nostra resposta a les necessitats del client.

Garantir l'eficàcia econòmica de l'empresa davant de l'alt nivell de competitivitat de mercat.

 

valors Operatius

Donarem suport, donarem suport ia més desenvoluparem una organització que:

 

  • Estigui centrada en la millora contínua
  • Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb requisits legals i reglamentaris aplicables
  • Es base en el treball en equip
  • Es comuniqui obertament i estimuli respostes
  • Garanteixi l'adequada formació
  • Ofereixi un ambient de treball segur
  • Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat
  • Reconegui els èxits individuals i d'equip
  • Compromís social i transparent respecte a les activitats de l'empresa

 

 

Per aconseguir-fixarem els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables als quals assignarem valors que constituiran els nostres objectius de la qualitat per al període fixat.

 

Objectius de la qualitat que acompanyaran a la present declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

 

Les relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l'equip.

 

Admetem que aquests són els valors compartits dins de l'organització FIES EXCELLENCE, SL