FIES Group ofereix claus per a la reanimació cardiopulmonar (RCP) adaptades a la Covid-19

La companyia fa extensible les recomanacions del Consell Europeu de Ressuscitació en l'abordatge i tractament de l'aturada cardiorespiratòria, per disminuir el risc de contagi.

17/06/2020

Segons dades del Ministeri de Sanitat, s'estima que a Espanya es produeixen unes 50.000 parades cardíaques anuals, amb 45.000 morts per aquesta causa. Davant d'aquestes situacions, l'inici precoç de la reanimació cardiopulmonar (conjunt de mesures destinades a aportar oxigen de forma provisional als teixits i fonamentalment al cervell), i la ràpida desfibril·lació mitjançant un desfibril·lador, milloren l'índex de supervivència en més d'un 70% . 'En moments de crisi pandèmica com l'actual s'han d'extremar les mesures de prevenció i seguretat en el moment de realitzar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, ja que hi ha un risc d'infecció creuada', assenyala Carles Galán, un dels professionals responsables de la companyia FIES Group, centre reconegut i acreditat pel Consell Català de Ressuscitació i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la formació en suport vital bàsic i ús del DEA.

Recomanacions per a la RCP

'Durant les maniobres de RCP, és molt important prendre totes les mesures d'autoprotecció. És extremadament aconsellable que l'equip actuant disposi de màscares de protecció respiratòria, preferiblement FFP2 ', assenyala Antoni Albiach, un dels professionals sanitaris de la companyia. 'Amb l'existència de la COVID19 i davant el pacient inconscient, la respiració no pot valorar-se mitjançant l'obertura de la via aèria i l'aproximació de la nostra cara a la boca - nas de la víctima, la comprovació de la respiració s'ha de valorar visualment. A l'inici de les maniobres de suport vital, és aconsellable cobrir la boca i nas de la víctima amb una màscara quirúrgica o amb un drap', afegeix Albiach.

En cas de disposar de més d'un reanimador, cal iniciar de forma immediata les comprensions toràciques alhora que s'acosta el DEA, sempre que aquest es trobi a una distància pròxima. 'Aconsellem que en el lloc que hagi instal·lat el DEA, es guardin un parell o tres de màscares per a la seva utilització durant la intervenció, tant per a l'equip intervinent com per a la víctima', afirma el professional sanitari de FIES Group. Així mateix i segons les indicacions del Consell Europeu de Ressuscitació, està totalment desaconsellat i ha d'eludir-se la tècnica del boca a boca, o boca a màscara.

'Per part d'equips experts una bona mesura, també recomanada pel Consell Europeu i per tal de millorar l'aportació d'oxigen, és la col·locació d'una màscara d'oxigen a la cara del pacient, preferiblement una màscara amb reservori tipus Monaghan, connectada a una font d'oxigen i al seu torn, per sobre d'aquesta màscara, col·locar una màscara quirúrgica, realitzant exclusivament comprensions toràciques', conclou Albiach.

Inici de les formacions

Fies Group, centre de formació amb més de 20 anys d'experiència, ha reiniciat aquesta setmana la seva activitat docent, seguint totes les mesures de seguretat, protocols i procediments establerts, tant per a les empreses que contracten els seus serveis, com per als propis treballadors. La companyia compta amb un equip de formadors integrat per un conjunt de professionals d'alta qualificació que desenvolupen la seva activitat en els diferents àmbits de les emergències, la prevenció i la salut.