Recomanacions en l'abordatge i tractament de l'aturada cardiorespiratòria adaptades per a la Covid-19

FIES Group vol fer extensible les recomanacions del Consell Europeu de Ressuscitació.

01/06/2020

FIES Group com a Centre reconegut i acreditat pel Consell Català de Ressuscitació i pel Departament de Salut per a la formació en suport vital bàsic i ús del DEA, vol fer extensible les recomanacions del Consell Europeu de Ressuscitació en l'abordatge i tractament de l'aturada cardiorespiratòria destacant els següents punts:

1- Prendre totes les mesures d'autoprotecció. És extremadament aconsellable que l'equip actuant disposi de màscares de protecció respiratòria, preferiblement FFP2.

2- Davant el pacient inconscient, valorar la respiració visualment i en cap cas obrir la via aèria ni apropar-nos a la boca o nas de la víctima.

3- Tapar la boca i nas de la víctima amb una màscara quirúrgica o un drap.

4- Donar prioritat a l'aplicació del DEA (sempre que aquest estigui a una distància propera) en cas de ser un sol reanimador. En cas de disposar-se de més reanimadors, cal iniciar de forma immediata les compressions toràciques alhora que s'apropa el DEA.

5- No utilitzar la tècnica boca a boca o boca a màscara per realitzar ventilacions.

6- Per millorar l'aportació d'oxigen es plantegen dues possibilitats. En la mesura que sigui possible i per una qüestió tècnica, de les dues possibilitats que s'indiquen aconsellem la de col·locar una màscara d'oxigen a la cara del pacient (preferiblement màscara amb reservori tipus Monaghan), connectada a una font d'oxigen i alhora, per sobre de la mascara d'oxigen col·locar una màscara quirúrgica i realitzar la RCP només amb compressions toràciques.


Només seguint aquestes pautes i actuant amb màxima cura podrem assegurar minimitzar en gran mesura els riscos de contagi.

Cuidem-nos