POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT.
L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.


 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.
L'organització FIES EXCELLENCE SL, domiciliada al C/ ARNO JAGER, Nº 69 (08390 MONTGAT) BARCELONA, amb NIF B65708992, telèfon de contacte: 936551415 i correu electrònic [email protected] .
 
 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.
 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:
 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens hagi contractat.
 • Gestions relacionades amb l'enviament i la recepció del producte adquirit a través d'aquesta pàgina web.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 
 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.
 • USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals .
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals , encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts a l'apartat vuitens de la present política
 • Execució d'un contracte on sigui part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals .
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals , encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.
 
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.
Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.
Període de bloqueig de les dades:
 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent al que disposa l'article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a disposat a larticle 30 del cos legal esmentat. S'aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat als articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S'aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 
 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.
La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.
 
 1. DESTINATARIS.
Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:
 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Bancs i Entitats Financeres, en cas que ens contracti.
 
 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
L'organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.
 
 1. DRETS.
Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d' accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat , i si escau, quan escaigui , si no és objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.
Per fer-ho, podreu utilitzar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. No obstant això, se us podrà sol·licitar el vostre DNI o qualsevol altre document anàleg amb la finalitat d'acreditar la vostra identitat, sempre que això no es pugui fer per altres mitjans menys intrusius.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 
En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça info @fies-group.com, amb assumpte “BAIXES” .
 
 1. VERACITAT DE LES DADES.
L'interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.
En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .
 1. XARXES SOCIALS
Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells l'Entitat ha creat diferents perfils en algunes.
Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen loportunitat dunir-se a les nostres xarxes socials o grups.
No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu detingudament les vostres condicions d'ús i polítiques de privadesa, així com, s'asseguri de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.
 1. MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ
Aquesta política de privadesa pot veure's modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis al nostre lloc web.
Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privadesa.
Si teniu dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb FIES EXCELLENCE SL a través del següent correu electrònic: [email protected]