Fies Group desenvolupa un curs de formació online sobre la prevenció de riscos davant la Covid-19 en centres educatius

A poques setmanes per a la volta al col·legi dels infants, encara hi ha moltes qüestions en l'aire respecte a com es desenvoluparà aquest inici del curs 20-21.

14/08/2020

El passat 14 de març, el govern va decretar l'estat d'alarma per fer front a l'expansió del coronavirus. L'intent de reduir la circulació de la SARS-CoV-2, es va basar principalment en mesures per evitar les interaccions socials; en aquest sentit es van restringir els moviments dins de l'àmbit nacional i internacional i es va procedir al tancament de totes les activitats no essencials i al tancament dels centres educatius.

En aquest sentit la pandèmia ha suposat la necessitat de prendre mesures de prevenció i protecció que han obligat a un replantejament de l'organització de múltiples activitats per poder reprendre-les de manera segura. La recuperació de l'activitat en els centres educatius s'ha d'adaptar, en conseqüència, a aquestes mesures.

Per això, FIES Group, un centre de formació amb més de 20 anys d'experiència, que desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de les emergències, la prevenció i la salut, imparteix una formació en línia sobre la prevenció de riscos davant la Covid-19 en diferents centres educatius del país, dirigit a professors i personal de centre. 'Perquè la tornada a les aules sigui segura i efectiva davant d'un possible rebrot de la pandèmia, cal desenvolupar plans de contingència i reforçar la formació del professorat. Des de FIES Group, hem desenvolupat una plataforma virtual de formació i informació sobre el coronavirus, amb l'objectiu de facilitar coneixements suficients sobre la Covid-19, i reduir al màxim la possibilitat de contagi i transmissió a tercers', assenyala Carles Galán, un dels professionals responsables de la companyia.

Afectació de la Covid-19 en infants

Tant nens i nenes com les persones adultes poden infectar-se i desenvolupar la malaltia. A l'enquesta de seroprevalença realitzada a nivell nacional per estimar quina ha estat la població afectada per COVID-19 a partir d'una mostra representativa, s'ha trobat una prevalença estimada d'infecció per SARS-CoV2 en el conjunt de la població d'un 5%. En la població infantil, les prevalences a partir d'aquestes estimacions estan per sobre de les derivades dels casos detectats ja que inclouen no només els casos més greus. En el grup de 10-14 anys s'estima una prevalença d'un 3,9%, seguit dels de 15-19 anys amb un 3,8%. Les estimacions per als de 5-9 anys han estat d'un 3% i per als més petits, 0 a 4 anys un 2,2%. 'La taxa d'infecció de nens i nenes és molt més baixa que en la població adulta, i la simptomatologia és molt més lleu. A més es calcula que el 50% són asimptomàtics. No obstant això i fins que els estudis no ho demostrin, queda per confirmar la capacitat d'infectar que tenen els nens. Sabem que són transmissors de la malaltia però es desconeix en quin grau', afirma Antoni Albiach, un dels professionals sanitaris de FIES Group.

Mesures de protecció en els centres educatius

'Els dos pilars en el control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l'augment de la traçabilitat dels casos. Per tant, perquè el curs escolar es pugui reprendre amb les màximes garanties, és recomanable l'organització de grups de convivència estables per facilitar el control en cas de positivitat i el posterior rastreig; i seguir amb les mesures de prevenció personal. La higiene de mans és una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del personal docent i no docent', assenyala Albiach, que indica la necessitat de disposar d'un pla de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. 'La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Cal ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada i sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, durant 10 minuts cada vegada. Si el temps i l'entorn o permet, és recomanable romandre amb les finestres obertes', conclou Albiach.